Skim Khas
 
Kemudahan Teknologi Tinggi - Aspirasi Pelaburan Nasional

Bagi membantu PKS teknologi tinggi dan dipacu inovasi serta selaras dengan matlamat pembangunan jangka panjang strategik yang terdapat dalam Aspirasi Pelaburan Nasional (NIA) yang terjejas, BNM menawarkan dana Kemudahan Teknologi Tinggi - Aspirasi Pelaburan Nasional. Untuk maklumat lanjut mengenai dana ini, sila klik di sini.

Dana Bank Negara Malaysia Untuk Pks

Program Dana Khas yang diperkenalkan oleh Bank Negara Malaysia untuk membantu mengembangkan pengeksport PKS Malaysia melalui kemudahan pembiayaan untuk keperluan modal kerja syarikat PKS. Klik Di Sini Untuk Maklumat Lanjut

 
Penjadualan & Penstrukturan Semula Pinjaman & Pembiayaan (R&r) dan Kemudahan Bantuan Khas (Srf) bagi Perniagaan yang Terjejas dengan Wabak Covid-19

Sebagai pembiaya perdagangan pilihan bagi perniagaan global, kami akan membantu para pelanggan yang terjejas, untuk melalui tempoh yang sukar ini dengan menawar kemudahan kewangan istimewa dari Bank Negara Malaysia (BNM) untuk Perniagaan. Klik di sini untuk maklumat lanjut.

Kemudahan ini boleh didapati dari 6 Mac hingga 31 Disember 2020. Sila hubungi kami di sini.

Soalan Lazim berkenaan Kemudahan Pembiayaan untuk membantu Perniagaan yang terjejas dari COVID-19

Treatment of Rescheduled & Restructured Loans/Financing

 
Skim Credit Guarantee Corporation (CGC)

Skim Jaminan yang disediakan oleh CGC untuk membantu perusahaan kecil sederhana (PKS) Klik Di Sini Untuk Maklumat Lanjut

 
Skim Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (Sjpp)

Satu jaminan oleh Kerajaan Malaysia untuk membantu syarikat Perusahaan Kecil dan Sederhana (“PKS”) dalam semua sektor untuk mendapat akses kepada pembiayaan daripada Institusi Kewangan (IK) yang terlibat. Klik Di Sini Untuk Maklumat Lanjut

 

Sekiranya anda memerlukan pentanyaan lanjut, sila hubungi kami di +603-2601 2000 atau Pengurus Perhubungan anda.