Takaful Pelaburan Luar Negara
Takaful / Insurans Kredit Jangka Sederhana / Panjang

Kami menawarkan kemudahan patuh Syariah dan konvensional berjangka sederhana sehingga jangka panjang untuk melindungi transaksi perniagaan dalam pasaran antarabangsa.

 

TAKAFUL/POLISI KHUSUS

Kami melindungi kontraktor dan pengilang Malaysia yang menjalankan projek terhadap kegagalan pembayaran oleh penganugerah kontrak atau bank – bank penerbit (untuk Surat Kredit Tunggu Sedia).

TAKAFUL/INSURANS PELABURAN LUAR NEGARA

Kami melindungi pelaburan dan keuntungan anda.

JAMINAN KREDIT PEMBELI

Kami memudahkan pembeli luar negara dalam mendapatkan pembiayaan jangka panjang.

INSURANS RISIKO BON

Kami melindungi kontraktor yang memerlukan untuk menyediakan bon tanggungan kepada penganugerah kontrak apabila menjalankan sebuah projek luar negara.

 

Untuk maklumat lanjut berkenaan produk, anda boleh rujuk lembaran pendedahan produk ; untuk maklumat tentang fi dan caj, sila rujuk fi dan caj atau anda boleh hubungi kami disini.