• line-element
  Halal to Overseas

Program pembiayaan khas untuk Pengeksport Malaysia untuk mengembangkan eksport mereka dalam Industri Halal.

Program ini boleh didapati di bawah produk perbankan Islam Bank.

Had Pembiayaan
 • Mengikut had pembiayaan yang diluluskan oleh Bank berdasarkan penilaian kredit pelanggan.
Tujuan
 • CAPEX
 • Modal kerja
Tempoh Pembiayaan
 • Pembiayaan Bertempoh-: maksimum 5 tahun
 • Kredit Pusingan-: maksimum 1 tahun
 • Instrumen Perdagangan: maksimum 180 hari
Security(ies)
 • Jaminan bersama dan beberapa oleh pengarah; dan,
 • Jaminan minimum 80.0% untuk menampung had pembiayaan yang diluluskan oleh SJPP atau CGC.
Kelayakan
 • Berdaftar dengan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE).
 • Berdaftar dengan Halal Development Corporation (HDC).
Produk

Mohon Sekarang atau hubungi kami di +603-2601 2000.

Sebagai alternatif, anda boleh menghantar e-mel kepada kami untuk sebarang pertanyaan.

Search

Ikut kami

Laman web ini responsif mudah alih dan terbaik dilihat dalam Google Chrome dan Safari.

Maklumat Terkini

Kisah Kejayaan

Takaful & Insurans Kredit