SOALAN LAZIM

 • line-element
  Soalan Lazim

Kemudahan pembiayaan yang diberikan kepada pelanggan yang berhasrat menceburi dalam perniagaan rentas sempadan.

 1. Pembiayaan Projek/Pelaburan Luar Negara-i
 2. Pembiayaan Kontrak-i
 3. Pembiayaan Pembeli-i
 4. Kemudahan Pembiayaan MalaysiaKitchen-i
 5. Pembiayaan Berjangka-i
 6. Pembiayaan Eksport Perkhidmatan-i
 7. Pembiayaan Import-i

Pembiayaan Projek/Pelaburan Luar Negara-i

 1. Pembekal/kontraktor/pelabur Malaysia.

 

Pembiayaan Kontrak-i

 1. Pembekal/kontraktor Malaysia.

 

Pembiayaan Pembeli-i

 1. Pembeli komersial asing atau pembeli kerajaan asing.

 

Kemudahan Pembiayaan MalaysiaKitchen-i

 1. Syarikat milik warganegara Malaysia dan/atau syarikat kawalan diperbadankan di Malaysia dengan pegangan saham minima 51%
 2. Pengalaman kerja berkaitan sama ada setahun (1) tahun dalam pengurusan restoran Luar Negara atau tiga (3) tahun Dalam Negara
 3. Terbuka kepada francais milik warganegara Malaysia

 

Pembiayaan Berjangka-i

 1. Pengeksport Malaysia berdaftar di bawah Akta Syarikat 2016
 2. Syarikat Kawalan Bukan Pemastautin

 

Pembiayaan Eksport Perkhidmatan-i

 1. Pengeksport Malaysia berdaftar di bawah Akta Syarikat 2016
 2. Syarikat Kawalan Bukan Pemastautin

 

Pembiayaan Import-i

 1. Syarikat milik warganegara Malaysia atau syarikat kawalan diperbadankan di Malaysia
 2. Syarikat usaha sama diantara Malaysia dan syarikat asing dengan pemilikan oleh warganegara Malaysia tidak kurang daripada 51% syarikat usaha sama tersebut

Anda boleh menghubungi kami di +603-2601 2000 untuk bercakap dengan Pengurus Perhubungan untuk maklumat lanjut.

Pengeksport atau kontraktor hendaklah dimiliki oleh warganegara Malaysia dan syarikat kawalan kecuali untuk kemudahan Pembiayaan Pembeli-i di mana Pelanggan hendaklah sebuah kerajaan atau syarikat asing.

 1. Ijarah
 2. Istisna’
 3. Murabahah
 4. Tawarruq (Komoditi Murabahah)
Fi pemprosesan sebanyak 1.0%* dikenakan daripada jumlah pembiayaan. Nota: (*) Tertakluk kepada Terma dan Syarat.
Biasanya ia mengambil masa kira kira 45 hari (21 hari untuk MKFF-i) daripada tarikh permohonan (tertakluk kepada maklumat dan dokumen lengkap yang dikemukakan).
 1. Pembiayaan Projek Luar Negara-i : sehingga 85% daripada nilai projek
 2. Pembiayaan Pelaburan Luar Negara-i : sehingga 80% daripada nilai pelaburan
 3. Pembiayaan Kontrak-i : sehingga 85% daripada nilai kontrak

Pembiayaan Pembeli-i merupakan kemudahan pembiayaan yang ditawarkan kepada prinsipal asing/pengimport barangan dan perkhidmatan Malaysia manakala Pembiayaan Projek Luar Negara-i ditawarkan kepada syarikat kawalan warganegara Malaysia yang terlibat dalam melaksanakan projek Luar Negara.

Pembiayaan perdagangan merupakan pembiayaan untuk transaksi perdagangan sama ada domestik atau perdagangan antarabangsa. Di EXIM Bank, kami hanya menyediakan pembiayaan untuk transaksi perdagangan antarabangsa. Transaksi perdagangan ini memerlukan penjual dan pembeli yang berdagang dengan barangan atau perkhidmatan sebagai perkara asas.

 1. Pembiayaan Pembekal-i
 2. Pembiayaan Semula Kredit Eksport-i
 3. Pembiayaan IDB Co
 4. Resit Amanah-i
 5. Skim Pembiayaan Vendor-i
 6. Surat Kredit-i
 7. Pembelian Bil Pertukaran Asing-i

Pembiayaan Pembekal-i

 1. Pengeksport Malaysia berdaftar di bawah Akta Syarikat 2016
 2. Syarikat Kawalan Bukan Pemastautin

 

Pembiayaan Semula Kredit Eksport-i

 1. Syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam aktiviti eksport dan perdagangan antarabangsa.

 

Pembiayaan IDB Co

 1. Pengimport/Pembeli daripada Negara Ahli IDB (Islamic Development Bank/Bank Pembangunan Islam) dengan tiga (3) tahun pengalaman dalam perniagaan dan Pengeskport Malaysia yang mengeksport barangan Malaysia.

 

Resit Amanah-i

 1. Barangan import bernilai strategik adalah layak
 2. Pembekal tempatan adalah tidak layak
 3. Barangan import daripada ejen tempatan mungkin berkelayakan

 

Skim Pembiayaan Vendor-i

 1. Syarikat perkilangan Malaysia yang terlibat dan / atau menyokong industri berkaitan eksport dalam Program Vendor terpilih

 

Surat Kredit-i

 1. Pengeksport Malaysia berdaftar di bawah Akta Syarikat 2016
 2. Syarikat Kawalan Bukan Pemastautin

 

Pembelian Bil Pertukaran Asing-i

 1. Pengeksport Malaysia berdaftar di bawah Akta Syarikat 2016
 2. Syarikat Kawalan Bukan Pemastautin

Anda boleh menghubungi kami di +603-2601 2000 untuk bercakap dengan Pengurus Perhubungan untuk maklumat lanjut.

 1. Ijarah
 2. Istisna’
 3. Murabahah
 4. Tawarruq (Komoditi Murabahah)
 5. Wakalah
 6. Kafalah

Anda boleh rujuk kepada Fi dan Caj Standard untuk Produk Pembiayaan Perdagangan untuk fi dan caj terperinci atau hubungi kami di +603-2601 2000 untuk bercakap dengan Pengurus Perhubungan untuk maklumat lanjut.

Surat Kredit-i merupakan kaedah selamat untuk memastikan pembayaran segera untuk barangan yang dieksport dalam pasaran antarabangsa dan distruktur berdasarkan kontrak Syariah Wakalah dan Murabahah.
Biasanya ia mengambil masa kira-kira 20 hari daripada tarikh permohonan (tertakluk kepada maklumat dan dokumen lengkap yang dikemukakan).

Ya, kami ada menyediakan kemudahan Jaminan Bank-i kepada pelanggan kami.

Jaminan Bank-i merupakan kemudahan jaminan disediakan oleh EXIM Bank kepada pemiutang/prinsipal ke atas tanggungan penghutang/penanggung diperincikan dalam kontrak di antara pemiutang/prinsipal dan penghutang/penanggung.

Kontrak Syariah yang diguna pakai untuk Jaminan Bank-i ialah Kafalah.

 1. Jaminan Tender/Bon Bida
 2. Jaminan Prestasi/Kontrak
 3. Jaminan Bayaran Pendahuluan
 4. Surat Kredit Tersedia
 5. Jaminan Perkapalan / Pengesahan Bil Muatan (BL) atau Bil Jalan Udara (AWB)
 6. Bon Jaminan
 7. Bon Pengembalian
 8. Bon Kastam
 9. Jaminan Kredit / Jaminan Bekalan

Anda boleh rujuk kepada Fi dan Caj Standard untuk Produk Pembiayaan Perdagangan untuk fi dan caj terperinci atau hubungi kami di +603-2601 2000 untuk bercakap dengan Pengurus Perhubungan untuk maklumat lanjut.

Anda boleh menghubungi kami di +603-2601 2000 untuk bercakap dengan Pengurus Perhubungan untuk maklumat lanjut.

Takaful Kredit memberikan perlindungan terhadap risiko pembayaran yang tidak dibayar oleh pembeli akibat dari risiko komersial dan / atau politik. Credit Takaful adalah kemudahan paling penting bagi Pengeksport Malaysia untuk mendapatkan bayaran untuk eksport dan import mereka sama ada dari pembeli atau dari EXIM Bank melalui tuntutan Takaful.

 1. Takaful Kredit Pedagangan
 2. Takaful Kredit Bank
 3. Takaful Spesifik
 4. Takaful Pelaburan Luar Negara

Takaful Kredit Pedagangan

 1. Syarikat diperbadankan di Malasyia berdaftar dibawah Akta Syarikat 2016 termasuk Bank dan Institusi Kewangan yang lain contohnya syarikat pemfaktoran
 2. Pengeksport mesti terlibat dalam perniagaan eksport. Tiada jumlah minimum.
 3. Minimum 2 tahun beroperasi.
 4. Tiada rekod prestasi yang tidak elok dalam pengkalan data kredit.
 5. Modal berbayar minimum sebanyak RM100, 000.
 6. Bukti eksport dalam tempoh 12 bulan sebelumnya.

 

Takaful Kredit Perdagangan Bank

 1. Institusi Kewangan Islam (IKI) terhadap risiko tidak membayar oleh pengeksport mereka yang timbul daripada kegagalan pembeli luar negara.

 

Takaful Spesifik

 1. Kontraktor dan pengilang Malaysia yang melaksanakan kontrak untuk eksport barangan modal, projek turnkey, kerja pembinaan, atau perkhidmatan yang diberikan di Luar Negara.

 

Takaful Pelaburan Luar Negara

 1. Syarikat yang diperbadankan dan mempunyai perniagaan teras di Malaysia termasuk Institusi Kewangan yang membiayai Projek/Pelaburan luar Negara.
 1. Pengeksport Malaysia
 2. Kontraktor Malaysia
 3. Pelabur Malaysia
 1. Surat Kredit Tidak boleh batal (ILC)
 2. Dokumen Terhadap Pembayaran (DP)
 3. Dokumen Terhadap Penerimaan (DA)
 4. Akaun Terbuka (OA)
 1. Wakalah
 2. Mudarabah
 3. Tabarru’
 1. Afghanistan
 2. Libya
 3. Lebanon
 4. Israel
 5. Syria
 6. Iran
 7. Korea Utara
 8. Seychelles
 9. Tunisia
 10. Yemen
 11. Mesir
Anda boleh menghubungi kami di +603-2601 2000 untuk bercakap dengan Pengurus Perhubungan untuk maklumat lanjut.

Takaful Kredit boleh menjamin pembayaran untuk eksport and import anda. Anda akan memperoleh perlindungan terhadap risiko tidak membayar oleh pembeli. Manfaat takaful kredit adalah:

 1. Ketenangan fikiran kerana pembayaran adalah terjamin
 2. Membolehkan pengeksport Malaysia untuk meneroka pasaran baharu
 3. Perkongsian keuntungan pelaburan
Anda boleh rujuk kepada Fi dan Caj Standard untuk Produk Takaful Kredit untuk fi dan caj terperinci atau hubungi kami di +603-2601 2000 untuk bercakap dengan Pengurus Perhubungan untuk maklumat lanjut.
 1. Takaful kredit berjangka sederhana-panjang : 45 hari*
 2. Takaful kredit jangka pendek : 15 hari*

*tertakluk kepada maklumat dan dokumen lengkap yang dikemukakan

Ikut kami

Laman web ini responsif mudah alih dan terbaik dilihat dalam Google Chrome dan Safari.

Maklumat Terkini

Kisah Kejayaan

Takaful & Insurans Kredit